Kurulum

    Programın kullanılabilmesi için bilgisayara doğru şekilde kurulması gerekmektedir. Sonrasında test edilecek cihaz veya cihazlar bilgisayara bağlanmalı ve testler için hazırlanmalıdır. Bu aşamalarla ilgili detayları verilen linkler üzerinden izleyebilirsiniz: